بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحیم

سامانه الکترونیکی نسیم رحمت (ختم قرآن کریم)

و نسیم محبت (ختم صلوات بر محمد و آل محمد)

ویژه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

شرکت در طرح

 ______
|____ |
  / /
  / /
 / /
 /_/
 ____
|___ \
 __) |
 |__ <
 ___) |
|____/
 ___
 / _ \
| (_) |
 > _ <
| (_) |
 \___/
 _ _
| || |
| || |_
|__  _|
  | |
  |_|
 __
/_ |
 | |
 | |
 | |
 |_|

آمار ختم قرآن استان ها

استان اعضا ختم
آذربايجان شرقي 19 39
آذربايجان غربي 7 21
اردبيل 4 16
اصفهان 43 18
البرز 10 13
ايلام 14 10
بوشهر 75 50
تهران 31 18
تهران(ستاد سازمان) 26 15
چهارمحال و بختياري 9 13
خراسان جنوبي 3 13
خراسان رضوي 178 69
خراسان شمالي 19 17
خوزستان 9 17
زنجان 25 12
سمنان 19 11
سيستان و بلوچستان 60 42
فارس 23 16
قزوين 16 34
قم 3 12
كردستان 7 9
كرمان 52 17
كرمانشاه 15 10
كهكيلويه و بويراحمد 21 10
گلستان 9 34
گيلان 13 14
لرستان 3 7
مازندران 2 8
مرکز تربیت مربی 3 10
مركزي 19 5
هرمزگان 92 64
همدان 19 10
يزد 8 14
جمع 856 668

آمار ختم صلوات استان ها

استان اعضا ختم صلوات
آذربايجان شرقي 19 24689 2468900
آذربايجان غربي 7 0 0
اردبيل 4 0 0
اصفهان 43 42 4200
البرز 10 152 15200
ايلام 14 36 3600
بوشهر 75 5193 519300
تهران 31 14 1400
تهران(ستاد سازمان) 26 63 6300
چهارمحال و بختياري 9 0 0
خراسان جنوبي 3 13 1300
خراسان رضوي 178 22319 2231900
خراسان شمالي 19 27 2700
خوزستان 9 1 100
زنجان 25 19 1900
سمنان 19 89 8900
سيستان و بلوچستان 60 28713 2871300
فارس 23 969 96900
قزوين 16 1448 144800
قم 3 0 0
كردستان 7 4 400
كرمان 52 46 4600
كرمانشاه 15 59 5900
كهكيلويه و بويراحمد 21 0 0
گلستان 9 22360 2236000
گيلان 13 2 200
لرستان 3 0 0
مازندران 2 20 2000
مرکز تربیت مربی 3 0 0
مركزي 19 22 2200
هرمزگان 92 7346 734600
همدان 19 37 3700
يزد 8 88 8800
جمع 856 113771 11377100
تعداد بازدیدکننده: 44109