بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحیم

سامانه الکترونیکی نسیم رحمت (ختم قرآن کریم)

و نسیم محبت (ختم صلوات بر محمد و آل محمد)

ویژه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

شرکت در طرح

  ___
 / _ \
| (_) |
 > _ <
| (_) |
 \___/
 __
/_ |
 | |
 | |
 | |
 |_|
 _____
| ____|
| |__
|___ \
 ___) |
|____/
  ___
 / _ \
( (_) |
 \__, |
   / /
  /_/
  ___
 / _ \
| | | |
| | | |
| |_| |
 \___/

آمار ختم قرآن استان ها

استان اعضا ختم
آذربايجان شرقي 22 50
آذربايجان غربي 8 27
اردبيل 6 23
اصفهان 45 26
البرز 12 20
ايلام 18 16
بوشهر 77 57
تهران 49 23
تهران(ستاد سازمان) 26 21
چهارمحال و بختياري 9 18
خراسان جنوبي 6 18
خراسان رضوي 201 76
خراسان شمالي 23 22
خوزستان 13 26
زنجان 28 17
سمنان 20 16
سيستان و بلوچستان 63 52
فارس 28 23
قزوين 17 40
قم 7 18
كردستان 8 14
كرمان 65 22
كرمانشاه 17 15
كهكيلويه و بويراحمد 25 15
گلستان 12 39
گيلان 13 19
لرستان 14 12
مازندران 2 13
مرکز تربیت مربی 3 15
مركزي 21 11
هرمزگان 94 70
همدان 23 15
يزد 9 19
جمع 984 868

آمار ختم صلوات استان ها

استان اعضا ختم صلوات
آذربايجان شرقي 22 34348 3434800
آذربايجان غربي 8 0 0
اردبيل 6 19 1900
اصفهان 45 46 4600
البرز 12 152 15200
ايلام 18 37 3700
بوشهر 77 5193 519300
تهران 49 73 7300
تهران(ستاد سازمان) 26 63 6300
چهارمحال و بختياري 9 0 0
خراسان جنوبي 6 13 1300
خراسان رضوي 201 26968 2696800
خراسان شمالي 23 27 2700
خوزستان 13 1 100
زنجان 28 20 2000
سمنان 20 89 8900
سيستان و بلوچستان 63 43193 4319300
فارس 28 2090 209000
قزوين 17 1624 162400
قم 7 1 100
كردستان 8 4 400
كرمان 65 104 10400
كرمانشاه 17 59 5900
كهكيلويه و بويراحمد 25 0 0
گلستان 12 25001 2500100
گيلان 13 2 200
لرستان 14 0 0
مازندران 2 20 2000
مرکز تربیت مربی 3 0 0
مركزي 21 22 2200
هرمزگان 94 7346 734600
همدان 23 45 4500
يزد 9 88 8800
جمع 984 146648 14664800
تعداد بازدیدکننده: 96087