بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحیم

سامانه الکترونیکی نسیم رحمت (ختم قرآن کریم)

و نسیم محبت (ختم صلوات بر محمد و آل محمد)

ویژه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

شرکت در طرح

 ____
|___ \
  __) |
 |__ <
 ___) |
|____/
  ___
 / _ \
( (_) |
 \__, |
   / /
  /_/
   __
  / /
 / /_
| '_ \
| (_) )
 \___/
 __
/_ |
 | |
 | |
 | |
 |_|
 _____
| ____|
| |__
|___ \
 ___) |
|____/

آمار ختم قرآن استان ها

استان اعضا ختم
آذربايجان شرقي 20 43
آذربايجان غربي 7 22
اردبيل 4 18
اصفهان 43 20
البرز 10 14
ايلام 14 11
بوشهر 75 51
تهران 31 18
تهران(ستاد سازمان) 26 16
چهارمحال و بختياري 9 13
خراسان جنوبي 3 13
خراسان رضوي 178 70
خراسان شمالي 19 17
خوزستان 9 20
زنجان 25 12
سمنان 19 11
سيستان و بلوچستان 60 47
فارس 23 16
قزوين 16 35
قم 3 13
كردستان 7 9
كرمان 52 17
كرمانشاه 15 10
كهكيلويه و بويراحمد 21 10
گلستان 9 34
گيلان 13 14
لرستان 3 7
مازندران 2 8
مرکز تربیت مربی 3 10
مركزي 19 5
هرمزگان 92 64
همدان 19 10
يزد 8 14
جمع 857 692

آمار ختم صلوات استان ها

استان اعضا ختم صلوات
آذربايجان شرقي 20 30200 3020000
آذربايجان غربي 7 0 0
اردبيل 4 0 0
اصفهان 43 42 4200
البرز 10 152 15200
ايلام 14 36 3600
بوشهر 75 5193 519300
تهران 31 15 1500
تهران(ستاد سازمان) 26 63 6300
چهارمحال و بختياري 9 0 0
خراسان جنوبي 3 13 1300
خراسان رضوي 178 24007 2400700
خراسان شمالي 19 27 2700
خوزستان 9 1 100
زنجان 25 19 1900
سمنان 19 89 8900
سيستان و بلوچستان 60 43191 4319100
فارس 23 2090 209000
قزوين 16 1619 161900
قم 3 0 0
كردستان 7 4 400
كرمان 52 46 4600
كرمانشاه 15 59 5900
كهكيلويه و بويراحمد 21 0 0
گلستان 9 25001 2500100
گيلان 13 2 200
لرستان 3 0 0
مازندران 2 20 2000
مرکز تربیت مربی 3 0 0
مركزي 19 22 2200
هرمزگان 92 7346 734600
همدان 19 37 3700
يزد 8 88 8800
جمع 857 139382 13938200
تعداد بازدیدکننده: 46151