بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحیم

سامانه الکترونیکی نسیم رحمت (ختم قرآن کریم)

و نسیم محبت (ختم صلوات بر محمد و آل محمد)

ویژه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

شرکت در طرح

 ___
 / _ \
| | | |
| | | |
| |_| |
 \___/
 _ _
| || |
| || |_
|__  _|
  | |
  |_|
 ___
 / _ \
( (_) |
 \__, |
  / /
 /_/
 ____
|___ \
 __) |
 |__ <
 ___) |
|____/
  __
 / /
 / /_
| '_ \
| (_) )
 \___/

آمار ختم قرآن استان ها

استان اعضا ختم
آذربايجان شرقي 20 50
آذربايجان غربي 7 27
اردبيل 4 23
اصفهان 43 26
البرز 10 20
ايلام 14 16
بوشهر 75 57
تهران 31 23
تهران(ستاد سازمان) 26 21
چهارمحال و بختياري 9 18
خراسان جنوبي 3 18
خراسان رضوي 182 75
خراسان شمالي 19 22
خوزستان 9 26
زنجان 25 17
سمنان 20 16
سيستان و بلوچستان 61 52
فارس 23 22
قزوين 16 40
قم 3 18
كردستان 7 14
كرمان 52 22
كرمانشاه 15 15
كهكيلويه و بويراحمد 21 15
گلستان 9 39
گيلان 13 19
لرستان 3 12
مازندران 2 13
مرکز تربیت مربی 3 15
مركزي 19 11
هرمزگان 92 70
همدان 19 15
يزد 8 19
جمع 863 866

آمار ختم صلوات استان ها

استان اعضا ختم صلوات
آذربايجان شرقي 20 34330 3433000
آذربايجان غربي 7 0 0
اردبيل 4 0 0
اصفهان 43 42 4200
البرز 10 152 15200
ايلام 14 36 3600
بوشهر 75 5193 519300
تهران 31 15 1500
تهران(ستاد سازمان) 26 63 6300
چهارمحال و بختياري 9 0 0
خراسان جنوبي 3 13 1300
خراسان رضوي 182 25813 2581300
خراسان شمالي 19 27 2700
خوزستان 9 1 100
زنجان 25 19 1900
سمنان 20 89 8900
سيستان و بلوچستان 61 43193 4319300
فارس 23 2090 209000
قزوين 16 1619 161900
قم 3 0 0
كردستان 7 4 400
كرمان 52 46 4600
كرمانشاه 15 59 5900
كهكيلويه و بويراحمد 21 0 0
گلستان 9 25001 2500100
گيلان 13 2 200
لرستان 3 0 0
مازندران 2 20 2000
مرکز تربیت مربی 3 0 0
مركزي 19 22 2200
هرمزگان 92 7346 734600
همدان 19 37 3700
يزد 8 88 8800
جمع 863 145320 14532000
تعداد بازدیدکننده: 55192