بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحیم

سامانه الکترونیکی نسیم رحمت (ختم قرآن کریم)

و نسیم محبت (ختم صلوات بر محمد و آل محمد)

ویژه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

شرکت در طرح

  ___
 / _ \
| | | |
| | | |
| |_| |
 \___/
  ___
 / _ \
| (_) |
 > _ <
| (_) |
 \___/
 ___
|__ \
   ) |
  / /
 / /
|____|
 _____
| ____|
| |__
|___ \
 ___) |
|____/
  ___
 / _ \
( (_) |
 \__, |
   / /
  /_/

آمار ختم قرآن استان ها

استان اعضا ختم
آذربايجان شرقي 21 50
آذربايجان غربي 8 27
اردبيل 5 23
اصفهان 44 26
البرز 12 20
ايلام 15 16
بوشهر 77 57
تهران 46 23
تهران(ستاد سازمان) 26 21
چهارمحال و بختياري 9 18
خراسان جنوبي 4 18
خراسان رضوي 190 75
خراسان شمالي 21 22
خوزستان 12 26
زنجان 27 17
سمنان 20 16
سيستان و بلوچستان 63 52
فارس 26 23
قزوين 16 40
قم 7 18
كردستان 7 14
كرمان 62 22
كرمانشاه 17 15
كهكيلويه و بويراحمد 24 15
گلستان 12 39
گيلان 13 19
لرستان 11 12
مازندران 2 13
مرکز تربیت مربی 3 15
مركزي 21 11
هرمزگان 93 70
همدان 21 15
يزد 8 19
جمع 943 867

آمار ختم صلوات استان ها

استان اعضا ختم صلوات
آذربايجان شرقي 21 34330 3433000
آذربايجان غربي 8 0 0
اردبيل 5 19 1900
اصفهان 44 43 4300
البرز 12 152 15200
ايلام 15 36 3600
بوشهر 77 5193 519300
تهران 46 73 7300
تهران(ستاد سازمان) 26 63 6300
چهارمحال و بختياري 9 0 0
خراسان جنوبي 4 13 1300
خراسان رضوي 190 26460 2646000
خراسان شمالي 21 27 2700
خوزستان 12 1 100
زنجان 27 20 2000
سمنان 20 89 8900
سيستان و بلوچستان 63 43193 4319300
فارس 26 2090 209000
قزوين 16 1619 161900
قم 7 1 100
كردستان 7 4 400
كرمان 62 104 10400
كرمانشاه 17 59 5900
كهكيلويه و بويراحمد 24 0 0
گلستان 12 25001 2500100
گيلان 13 2 200
لرستان 11 0 0
مازندران 2 20 2000
مرکز تربیت مربی 3 0 0
مركزي 21 22 2200
هرمزگان 93 7346 734600
همدان 21 37 3700
يزد 8 88 8800
جمع 943 146105 14610500
تعداد بازدیدکننده: 65578