بِسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحیم

سامانه الکترونیکی نسیم رحمت (ختم قرآن کریم)

و نسیم محبت (ختم صلوات بر محمد و آل محمد)

ویژه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

شرکت در طرح

  ___
 / _ \
| (_) |
 > _ <
| (_) |
 \___/
  ___
 / _ \
| | | |
| | | |
| |_| |
 \___/
 __
/_ |
 | |
 | |
 | |
 |_|
   __
  / /
 / /_
| '_ \
| (_) )
 \___/
 ____
|___ \
  __) |
 |__ <
 ___) |
|____/

آمار ختم قرآن استان ها

استان اعضا ختم
آذربايجان شرقي 20 49
آذربايجان غربي 7 26
اردبيل 4 22
اصفهان 43 25
البرز 10 19
ايلام 14 15
بوشهر 75 56
تهران 31 22
تهران(ستاد سازمان) 26 20
چهارمحال و بختياري 9 17
خراسان جنوبي 3 17
خراسان رضوي 178 74
خراسان شمالي 19 21
خوزستان 9 24
زنجان 25 15
سمنان 19 14
سيستان و بلوچستان 60 50
فارس 23 20
قزوين 16 38
قم 3 16
كردستان 7 12
كرمان 52 20
كرمانشاه 15 13
كهكيلويه و بويراحمد 21 13
گلستان 9 37
گيلان 13 17
لرستان 3 10
مازندران 2 11
مرکز تربیت مربی 3 13
مركزي 19 9
هرمزگان 92 68
همدان 19 13
يزد 8 17
جمع 857 813

آمار ختم صلوات استان ها

استان اعضا ختم صلوات
آذربايجان شرقي 20 34327 3432700
آذربايجان غربي 7 0 0
اردبيل 4 0 0
اصفهان 43 42 4200
البرز 10 152 15200
ايلام 14 36 3600
بوشهر 75 5193 519300
تهران 31 15 1500
تهران(ستاد سازمان) 26 63 6300
چهارمحال و بختياري 9 0 0
خراسان جنوبي 3 13 1300
خراسان رضوي 178 25307 2530700
خراسان شمالي 19 27 2700
خوزستان 9 1 100
زنجان 25 19 1900
سمنان 19 89 8900
سيستان و بلوچستان 60 43191 4319100
فارس 23 2090 209000
قزوين 16 1619 161900
قم 3 0 0
كردستان 7 4 400
كرمان 52 46 4600
كرمانشاه 15 59 5900
كهكيلويه و بويراحمد 21 0 0
گلستان 9 25001 2500100
گيلان 13 2 200
لرستان 3 0 0
مازندران 2 20 2000
مرکز تربیت مربی 3 0 0
مركزي 19 22 2200
هرمزگان 92 7346 734600
همدان 19 37 3700
يزد 8 88 8800
جمع 857 144809 14480900
تعداد بازدیدکننده: 47971